Готовое ООО

Как приобрести ООО максимально быстро, экономично, с необходимыми гарантиями и дополнительной поддержкой?

Подробнее ...

Регистрация ООО

Какой минимальный срок регистрации ООО? Что необходимо для начала процедуры регистрации?

Подробнее ...

Hạn đăng ký thành lập công ty TNHH ít nhất là bao nhiêu ngày? Để bắt đầu thủ tục đăng ký cần những gì?

Đăng ký thành lập công ty mới – dịch vụ nhanh, thuận tiện và hiện đại. Chương trình đăng ký do công ty chúng tôi thực hiện bao gồm tất cả các thủ tục cần thiết, có tính đến các quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo độ tin cậy và tính hợp pháp của các hoạt động đăng ký.

Giá tiền?

Giá đăng ký thành lập một công ty mới tại Matxcơva mà công ty chúng tôi đưa ra là 12.000 RUB.

Giá đăng ký thành lập một công ty mới tại ở tỉnh Matxcơva mà công ty chúng tôi đưa ra là 20.000 RUB.

Mất bao thời gian?

Đăng ký một công ty mới chỉ hết có 10 ngày.

Cần phải lưu ý những gì…

Các giấy tờ và thông tin cần thiết để đăng ký thành lập công ty mới bao gồm:

Nếu sáng lập viên là thể nhân:

- bản sao hộ chiếu (trang có ảnh, trang có dấu đăng ký cư trú);

- mã số bưu chính;

- mã số thuế.

Nếu sáng lập viên là pháp nhân:

- giấy chứng nhận đăng ký quốc gia (bản sao);

- điều lệ (bản sao);

- bản sao tất cả những thay đổi đối với các giấy tờ thành lập (nếu có);

- giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản sao);

- các mã số thống kê (bản sao);

- họ tên tổng giám đốc (các thông tin hộ chiếu, mã số thuế, mã số bưu chính);

- bản trích lục Danh sách các pháp nhân đăng ký với nhà nước (bản sao);

- thỏa thuận thành lập (bản sao).


Các thông tin cần thiết để đăng ký thành lập công ty:


- tên gọi công ty bằng tiếng Nga;

- tên viết tắt;

- tên bằng tiếng nước ngoài;

- danh sách sáng lập viên kèm theo số lượng vốn góp trong vốn điều lệ;

- các mã số bưu chính của các địa chỉ đăng ký: của các sáng lập viên, tổng giám đốc, kế toán trưởng;

- mức vốn góp và hình thức góp vốn điều lệ (tiền, tài sản);

- có dự định sử dụng hệ thống đánh thuế đơn giản hay không;

- các dạng hoạt động cơ bản theo Danh mục phân loại các dạng hoạt động kinh tế;

- địa chỉ công ty (ghi theo địa chỉ bưu cục);

- bản sao hộ chiếu của tổng giám đốc (giám đốc);

- bản sao hộ chiếu của kế toán trưởng;

- điện thoại liên hệ.

Các dịch vụ bổ sung:

- nhận giấy thông báo của Quỹ hưu LB Nga, của Quỹ bảo hiểm xã hội LB Nga, của Quỹ bảo hiểm y tế bắt buộc LB tại Matxcơva là 1.500 RUB.

- nhận giấy thông báo của Quỹ hưu LB Nga, của Quỹ bảo hiểm xã hội LB Nga, của Quỹ bảo hiểm y tế bắt buộc LB Nga tại tỉnh Matxcơva là 3.000 RUB.

Đăng ký công ty mới như thế nào?

Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi đã đơn giản hóa đến mức tối đa mọi thủ tục. Ngay lúc này bạn có thể:

- gọi điện cho chúng tôi và có được mọi tư vấn cần thiết theo số điện thoại: (495) 227-4-227 và (495) 227-9-227

- tới văn phòng chúng tôi vào thời điểm thích hợp đối với bạn từ 10h00 đến 18h00 theo địa chỉ: 105613 Moscow, Izmailovskoye Shosse, 71 k. 2 "B", of. 361

(bến metro Partizanskaya, khách sạn “Izmailovo”, k. “Beta”)