Готовое ООО

Как приобрести ООО максимально быстро, экономично, с необходимыми гарантиями и дополнительной поддержкой?

Подробнее ...

Регистрация ООО

Какой минимальный срок регистрации ООО? Что необходимо для начала процедуры регистрации?

Подробнее ...

LẬP KẾ HOẠCH THUẾ QUỐC TẾ

Trong thế giới ngày nay, hoạt động doanh nghiệp ngày càng mang tính quốc tế nhiều hơn. Các tập đoàn xuyên quốc gia đã ra đời và hoạt động từ rất lâu, nhưng hiện nay, thời đại của toàn cầu hóa và mạng internet, các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày càng hoạt động rộng rãi trên trường quốc tế. Chính quá trình này mới cho chúng ta thấy, các nước khác nhau trên thế giới không chỉ có các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực và nguồn tài chính rất đỗi khác nhau, mà còn có các hệ thống thuế đôi khi rất khác biệt. Thêm vào đó, sự khác biệt này không chỉ ở mức thuế suất, mà còn ở chính các nguyên tắc đánh thuế.

Ngoài các luật quốc gia, các vấn đề thuế trong thương mại toàn cầu còn chịu sự điều chỉnh của các thỏa thuận quốc tế được ký kết giữa từng quốc gia với nhau. Một công ty hoạt động trên trường quốc tế trong quá trình lập kế hoạch hoạt động nhất định phải tính đến mức độ đánh thuế của những nước mà tại đó công ty sẽ hoạt động. Hơn thế nữa, trong những trường hợp nhất định, chính những đắn đo về thuế lại đóng vai trò quyết định để lựa chọn địa điểm hoạt động cho các đơn vị trực thuộc của một công ty. Đôi khi có trường hợp một tập đoàn sắp xếp lại hoàn toàn cơ cấu của mình trên toàn thế giới chỉ vì xuất phát từ chính các đắn đo về thuế. Nói đúng ra, đây cũng chính là lập kế hoạch thuế quốc tế, nghĩa là một hoạt động hợp pháp nhằm giảm thiểu tối đa chi phí thuế trong một công ty hoạt động trên trường quốc tế.

Dĩ nhiên, để tạo ra được một cơ cấu quốc tế tối ưu từ quan điểm giảm thiểu chi phí thuế đối với một doanh nghiệp, cần tìm hiểu rõ những quy định luật pháp điều chỉnh hoạt động của các tập đoàn và các quy định về đánh thuế của nhiều cơ quan khác nhau, cũng như các thỏa thuận quốc tế về thuế. Tất nhiên, yếu tố cơ bản để tạo ra các tập đoàn là các công ty đã được đăng ký ở nhiều nước khác nhau. Để giảm chi phí thuế, có thể sử dụng các công ty đang hoạt động theo quy chế không bị đánh thuế hoặc bị đánh thuế ít. Đây có thể là các công ty offshore, cũng như các công ty từ các nước “bình thường”, nhưng được hưởng các ưu đãi thuế nhất định. Các cơ chế giảm thuế trong công ty hoạt động trên trường quốc tế có thể là rất đa dạng. Phương án đơn giản nhất sử dụng công ty offshore trong các nghiệp vụ thương mại là ở chỗ thông qua công ty này thực hiện các hợp đồng xuất hoặc nhập khẩu. Khi điều chỉnh giá cả hợp đồng, chủ sở hữu công ty đồng thời cũng điều chỉnh cả tổng số thuế và thuế quan phải nộp. Kỹ thuật này được gọi là định giá chuyển giao (transfer pricing).

Nhiều người coi các khái niệm “công ty offshore” và “rửa tiền” chút nữa đồng nghĩa với nhau. Trên thực tế, công ty offshore (cũng giống như công ty bình thường) – đây chỉ là một công cụ có thể được sử dụng trong cả mục đích hợp pháp, cả mục đích bất hợp pháp, hệt như một cái búa. Phải phân biệt rõ lập kế hoạch thuế và trốn thuế. Lập quy hoạch thuế - là hoạt động giảm thiểu đến mức tối đa chi phí thuế mà không vi phạm luật pháp. Trốn thuế là vi phạm pháp luật, trong những trường hợp nghiêm trọng là hành vi phạm tội hình sự. Còn tồi tệ hơn nữa, khi trốn thuế đi kèm với những vi phạm pháp luật khác, đặc biệt là đi kèm với “rửa tiền” (đây là một cấu thành riêng khác hẳn với vi phạm thuế). Tuy nhiên, điều này không dính dáng gì đến lập quy hoạch thuế hiện nay. Và dù thế nào, do tồn tại nhiều quy định khác nhau của luật nên ranh giới giữa lập quy hoạch thuế và trốn thuế đôi khi có thể bị xóa nhòa. Giữ đúng ranh giới này, không vượt ra ngoài khuôn khổ luật pháp – là nhiệm vụ quan trọng nhất trong lập quy hoạch thuế quốc tế. Để các cơ chế thuế có hiệu quả và hợp pháp, việc nghiên cứu soạn thảo chúng cần phải giao cho các chuyên gia có trình độ cao đảm trách.