Готовое ООО

Как приобрести ООО максимально быстро, экономично, с необходимыми гарантиями и дополнительной поддержкой?

Подробнее ...

Регистрация ООО

Какой минимальный срок регистрации ООО? Что необходимо для начала процедуры регистрации?

Подробнее ...

TỐI ƯU HÓA CHI PHÍ NỘP THUẾ

Các nhà doanh nghiệp, các nhà lãnh đạo và những người nộp thuế “thông thường” hay xem thuế như một “sự mất mát” đối với công ty. Từ góc độ nhà nước, nhà nước thường mong muốn tác động đến người dân để họ hiểu rằng, thuế là khoản tiền phải nộp trong một xã hội văn minh, và chính các khoản thuế cho phép xã hội đấu tranh chống lại với cái gọi là sự sụp đổ của thị trường, cấp vốn cho các lĩnh vực mà các doanh nghiệp tư không để ý đến do một giai đoạn dài phải bù vốn cho dự án, và là nguồn để tạo ra các phúc lợi xã hội. Hoạt động của các cơ quan chuyên môn của nhà nước và các biện pháp trừng phạt được quy định trong các bộ luật không miễn trừ trách nhiệm trước pháp luật đối với các doanh nghiệp vừa và không cho phép họ thay đổi số tiền thuế phải trả theo nguyện vọng cá nhân. Chính vì vậy các đối tượng trả thuế buộc phải bắt tay thực hiện một hoạt động đặc biệt gọi là tối ưu hóa chi phí nộp thuế.

Tối ưu hóa chi phí nộp thuế - thông thường thuật ngữ này được hiểu là một hoạt động được thực hiện bởi đối tượng nộp thuế nhằm mục đích giảm chi phí tiền thuế phải nộp. Việc xác định tổng số thuế tối ưu phải nộp là vấn đề của mỗi một doanh nghiệp cụ thể hay một thể nhân cụ thể. Tất cả các phương pháp tối ưu hình thành ra các cơ chế tối ưu. Không một phương pháp nào tự thân lại mang lại kết quả trong việc lập kế hoạch thuế, mà chỉ có cơ chế được lập một cách bài bản và có tính đến mọi đặc thù mới cho phép đạt được kết quả đề ra; ngược lại một cơ chế tối ưu hóa thuế kém chất lượng có thể mang lại những tổn thất đáng kể cho công ty. Bất kỳ cơ chế nào trước khi áp dụng đều phải được kiểm tra về một vài tiêu chí: tính hợp lý, tính hiệu quả, tính phù hợp với các quy định của luật pháp, tính độc lập, tính tin cậy, tính vô hại.

Tối ưu hóa chi phí nộp thuế đòi hỏi: phải giảm thiểu tối đa số tiền thuế phải nộp (trong tương lai xa va tương lai không xa với bất cứ sản lượng nào) và không để xảy ra tình trạng bị phạt thuế từ phía các cơ quan thuế. Kết quả này có được khi thuế được tính đúng đắn và được chi trả kịp thời.


Лапша wok доставка заказать лапшу с доставкой - vabisabi.ru.