Готовое ООО

Как приобрести ООО максимально быстро, экономично, с необходимыми гарантиями и дополнительной поддержкой?

Подробнее ...

Регистрация ООО

Какой минимальный срок регистрации ООО? Что необходимо для начала процедуры регистрации?

Подробнее ...

Làm thế nào đ mua được công ty TNHH nhanh nhất, tiết kiệm nhất, với những đảm bảo cần thiết và được hỗ trợ thêm?

Mua công ty TNHH có sẵn – thủ tục thuận tiện và tin cậy. Chúng tôi đã làm tất cả mọi thứ để cung cấp cho bạn các tiêu chuẩn cao của dịch vụ và sự linh hoạt tối đa có thể của công việc.

Bạn không cần phải vắt óc nghĩ đến tên gọi của một công ty đã đăng ký sẵn và soạn thảo các giấy tờ, văn bản, cũng chẳng cần phải nghĩ ra các lĩnh vực hoạt động, cũng như giải quyết các vấn đề, ai sẽ là sáng lập viên và vốn điều lệ sẽ được góp bằng gì. Bạn sẽ chẳng phải đi đâu hết, chẳng phải đứng chen chân trong những dãy xếp hàng dài dằng dặc và chờ đợi 15 ngày mệt mỏi, và chỉ đến khi ấy công ty của bạn mới được đăng ký. Bạn chỉ cần một lần đến chỗ chúng tôi và nhận lấy toàn bộ các giấy tờ của một công ty đã đăng ký sẵn tại Matxcơva. Nhanh chóng, đơn gian, linh hoạt!!! Bạn tiết kiệm được thời gian vàng ngọc của mình, cũng có nghĩa là tiết kiệm được tiền của cho chính mình!!!

Giá tiền?

Giá bán một công ty đã đăng ký sẵn mà chúng tôi có là 20.000 RUB (công ty chưa mở tài khoản thanh toán) và 30.000 RUB (có mở tài khoản thanh toán).

Mất bao thời gian?

Làm thủ tục mua một công ty đã đăng ký sẵn chỉ mất có 1 ngày!!! Bạn và công ty đã đăng ký sẵn có thể bắt đầu hoạt động ngay từ thời điểm mua công ty đó!!!

Phải lưu ý gì…

1. Cách thức thứ nhất mua công ty đã đăng ký sẵn (bằng cách thay thế tổng giám đốc bằng người được bạn ủy quyền)

Để mua công ty có sẵn theo cách thức này, nhất thiết phải có sự có mặt của giám đốc tương lai của công ty, kèm theo hộ chiếu của người đó. Người này phải có mặt để làm các giấy tờ về thay thế tổng giám đốc và khai báo những thông tin thay đổi vào Danh mục các pháp nhân đăng ký với nhà nước.

Giá các dịch vụ bổ sung là 5.000 RUB.

2. Cách thức thứ hai mua công ty đã đăng ký sẵn (bằng cách thay thế tổng giám đốc và các thành viên bằng những người được bạn ủy quyền)

Để mua công ty đã đăng ký sẵn theo cách thức này, nhất thiết phải có sự có mặt của giám đốc tương lai và các thành viên của công ty, kèm theo hộ chiếu của họ. Những người này phải có mặt để làm các giấy tờ về thay thế tổng giám đốc và các thành viên, đồng thời khai báo những thay đổi vào Danh mục các pháp nhân đăng ký với nhà nước.

Giá của các dịch vụ bổ sung là 8.000 RUB.

3. Cách thức thứ ba mua các công ty đã đăng ký sẵn (không thay thế tổng giám đốc và các thành viên)

Khi mua công ty đã đăng ký sẵn theo cách thức này, tổng giám đốc và thành viên sáng lập không bị thay thế. Bạn chỉ cần nhận giấy tờ và bắt tay vào công việc!

Làm thể nào để mua công ty đã đăng ký sẵn?

Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi đã đơn giản hóa đến mức tối đa mọi thủ tục. Ngay lúc này bạn có thể:

- gọi điện cho chúng tôi và có được mọi tư vấn cần thiết theo số điện thoại: (495) 227-4-227 và (495) 227-9-227

- tới văn phòng chúng tôi vào thời điểm thích hợp đối với bạn từ 10h00 đến 18h00 theo địa chỉ: 105613 Moscow, Izmailovskoye Shosse, 71 k. 2 "B", of. 361

(bến metro Partizanskaya, khách sạn “Izmailovo”, k. “Beta”)